Oferta

AgroBiznes Park Biuro Rachunkowe Sp. z o. o. oferuje kompleksową obsługę finansowo – księgową oraz kadrowo – płacową.  Wszelkie informacje przekazywane przez Klienta traktowane są jako poufne, a do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Obsługa finansowo – księgowa oraz kadrowo – płacowa odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Nasze usługi obejmują m.in. : 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • bilans.

Prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej: 

Zakres naszych usług w obszarze kadr i płac obejmuje:

 • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych w firmie Zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę;
 • przygotowywanie przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzanie deklaracji  o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzanie raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS ( DG-1,Z-O6,Z-01);
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto);
 • wydruki okresów nie-składkowych i wydruki kart zasiłkowych;
 • generowanie PIT (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US;
 • udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przygotowanie planu ich amortyzacji.
 • sporządzanie deklaracji.

Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą:

 • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 • doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Raportowanie wyników działalności firmy:

 • przygotowywanie raportów, według Państwa wymagań i w określonych przez Państwa terminach,
 • raportowanie wyników firmy do banku,
 • uzyskiwanie zaświadczeń z ZUS, US.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalnym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • bieżące dekretowanie i księgowanie następujących dokumentów: przygotowywanie danych według oczekiwań Zleceniodawcy co do zakresu i terminów na podstawie ksiąg rachunkowych; przygotowywanie rozliczeń deklaracji podatkowych;
  • faktur zakupu, sprzedaży
  • wyciągów bankowych
  • rozliczeń zobowiązań z pracownikami (delegacje służbowe)
  • innych dokumentów księgowych (np. PK, kasowych itp.)
  • prowadzenie rejestru podatku VAT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego;
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;

Doradztwo dla rolników 

Opracowywanie wniosków pod fundusze UE dla małych firm, mieszkańców obszarów wiejskich oraz rolników.

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
 • Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw;
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom;
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów;
 • Renty strukturalne;
 • Grupy producentów owoców i warzyw oraz PROW;

Nasza oferta obejmuje bezpłatną konsultacje telefoniczną jak również (po wcześniejszych ustaleniach) bezpłatny dojazd do klienta. Posiadamy profesjonalną kadrę specjalistów którzy mają doświadczenie poparte pozytywnymi opiniami naszych zadowolonych Klientów.